Search
Close this search box.

Shree Rishikesh Shikshan Prasarak Mandal’s

SHRI D.D. VISPUTE COLLEGE OF PHARMACY & RESEARCH CENTER, PANVEL

Approved by PCI, New Delhi and Govt. of Maharashtra | Affiliated with University of Mumbai
Address: Gut No.104, Devad-Vichumbe, New Panvel, Tal. Panvel, Dist. Raigad, 410206

GPAT Cell

GPAT Cell

Number of students qualifying in state/ national/ international level examinations (eg: IIT/JAM/ NET/ SLET/ GATE/ GMAT/CAT/GRE/ TOEFL/ Civil Services/ State government examinations

Sr no.

Year

Names of students selected/ qualified

GATE

NIPER

MBA/MMS CET

MET

1

2022-23

SNEHAL SUNIL KAMBLE

 

90.57

 

 

 

2

2022-23

GANESH BALU RABAD

 

75.14

 

 

 

3

2022-23

VRUSHALI RAVIKANT PAWASKAR

 

92.99

 

 

 

4

2022-23

AMISHA DEVIDAS VASAVE

 

96.18

 

 

 

5

2022-23

SHUBHECHCHHA SURESH PAWAR

 

87.61

 

 

 

6

2022-23

CHAKRADHAR NAMDEO ADE

 

86.38

 

 

 

7

2022-23

VIDYA RAJENDRA DIGHULE

 

91.6

 

 

 

8

2022-23

HARSH VASANT MALKARI

 

94.07

 

 

 

9

2022-23

RAKESH RAMA KONDHARI

 

77.52

 

 

 

10

2022-23

PRIYAM BALIRAM JADHAV

 

59.33

45.12

 

 

11

2022-23

SAKSHI DADABHAU PAWAR

 

 

31.5

 

136

 

12

2022-23

PRIYAM BALIRAM JADHAV

 

 

30.25

 

 

13

2022-23

SHUBHECCHA SURESH PAWAR

 

 

25

 

 

14

2022-23

GANESH BALU RABAD

 

 

35.37

 

 

15

2022-23

VRUSHALI RAVIKANT PAWASKAR

 

 

45.12

 

 

16

2022-23

VAISHNAVI SUNIL DUPTE

 

 

31.5

97.92

 

17

2022-23

KARISHMA DOLTADE

 

 

 

78.61

 

18

2022-23

CHAKRADHAR NAMDEO ADE

 

 

 

68.97

 

19

2022-23

VAISHNAVI SUNIL DUPTE

 

 

 

97.92

 

Sr. No.

Year

Names of students selected/ qualified

GPAT

NIPER

MBA/MMS CET

MET

1

2021-22

PAWAR SUKANYA SHARAD

93.79

 

 

 

2

2021-22

ITHAPE SHANKAR CHIMANRAO

 

 

81.44

 

3

2021-22

JADHAV SUPRIYA MADHUKAR

 

 

55.33

 

4

2021-22

RATHOD POONAM TUKARAM

92.57

 

 

 

5

2021-22

VIJAYA VISHWAS DHAMANE

99.25

53.62

 

 

 

6

2021-22

VIJAYA VISHWAS DHAMANE

 

 

 

 

7

2021-22

PANKAJ VINOF MHATRE

98.55

 

 

 

8

2021-22

PRIYNAKA PRAKASH BHASME

96.68

 

 

 

9

2021-22

PRAJAKTA SHARAD GAIKWAD

 

 

33.11

 

 

10

2021-22

VAIBHAV LALCHANDRA PATIL

90.74

 

 

 

11

2021-22

PRAJAPATI NARESH KUMAR RUPARAM

87.93

 

 

 

12

2021-22

CHAUDHARI TRUSHANK VISHWAS

92.10

 

 

 

Sr no.

Year

Names of students selected/ qualified

GPAT

NIPER

MBA/MMS CET

MET

1

2020-21

SHRINGARPURE DIPTI SANJAY GPAT

99.52

 

 

 

2

2020-21

SHRINGARPURE DIPTI SANJAY GPAT

 

59.62

 

 

 

3

2020-21

TIKONE RUTUJA SANTOSH

98.97

 

 

 

4

2020-21

LAD   YOGESH RAGHUNATH

86.87

 

 

 

5

2020-21

WANKHEDE SHRUTIKA MILIND

83.87

 

 

 

6

2020-21

GAVHALE AKASH

98.23

 

 

 

7

2020-21

PETKAR PRADNYA

97.12

 

 

 

8

2020-21

PAWAR YASH

82.65

 

 

 

Sr no.

Year

Names of students selected/ qualified

GPAT

NIPER

MBA/MMS CET

MET

1

2019-20

SHEETAL MACHINRA MAHADKAR

92.43

 

 

 

2

2019-20

SIDHANT RAJENDRA YADAV

 

99

 

 

3

2019-20

BHARATI RADDHEDSHAM GUPTA

 

 

 

 

4

2019-20

BHARATI RADDHEDSHAM GUPTA

97.98

 

 

 

5

2019-20

PRATIKSHA BHARAT DHAMAL

96.32

 

 

 

6

2019-20

SHRAVANI SUNIL SONTAKKE

81.08

 

 

 

7

2019-20

PRAJAKTA ANIL

92.64

 

 

 

8

2019-20

ANUSHKA SHAILEDSH RUPWATE

 

 

31.54

 

9

2019-20

MOHAMMAD YASIR BATATAWALA

99.04

 

 

 

Sr no.

Year

Names of students selected/ qualified

GPAT

NIPER

MBA/MMS CET

MET

1

2018-19

CHILWANT PRIYANKA KALYAN

78.47

 

 

 

2

2018-19

PADATE CHINMAYEE KISHOR

93.9

 

 

 

3

2018-19

 DHAMAL PRATIKSHA BHARAT

96.32

 

 

 

4

2018-19

YADAV SIDDHANT RAJENDRA

98.49

 

 

 

5

2018-19

KERKAR MAMTA MADHUKAR

 

 

78.04